top of page
Privacy policy 

Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van OPEN-HARTIG coaching  wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij de registratie op deze website en/of inschrijving op een event/workshop, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de website. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren.

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier op deze website gebruikt om ons te contacteren, worden uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel in te vullen)  en boodschap via e-mail verzonden. Uw contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt om uw boodschap te kunnen beantwoorden.

Inschrijvingen

Bij inschrijving voor coaching, evenement of workshop, worden uw gegevens verwerkt om de administratie en facturatie te kunnen vervolledigen om deel te nemen aan deze dienst of event.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van OPEN-HARTIG coaching . De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de correcte werking van de website en voor de uitvoering van de overeenkomst die u met OPEN-HARTIG coaching  heeft afgesloten. Tevens kunnen deze gegevens, mits uw toestemming, door ons gebruikt worden om u informatie toe te sturen over onze promoties of onze nieuwe diensten. Uw persoonlijke gegevens zullen echter nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. OPEN-HARTIG coaching  behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen, wanneer deze opgevraagd worden voor de uitvoering van een externe audit of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

Contactgegevens verwerker

OPEN-HARTIG coaching

Gwendolyn Knaepen

Hogenstraat 87

3450 Geetbets

0468/546505

BTW 0687.828.879

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

bottom of page